Fönsterrenovering åt bostadsrättsföreningar

Vi har stor erfarenhet av fönsterrenovering och fönsterbyten i bostadsrättsföreningar och har arbetat fram metoder och system för att på ett högkvalitativt och tidseffektivt sätt renovera stora mängder fönster samtidigt.

Vi har specialanpassade verkstadslokaler för fönsterrenoveringar i Växjö med omnejd.

Vår målsättning är att alltid erbjuda tydliga offerter, korta ledtider, säkra leveranser och ett professionellt bemötande från all vår personal. I samband med tecknande av ett nytt kontrakt så sammanställer vi alltid en kvalitets- och miljöplan tillsammans med skötselanvisningar av våra utförda arbeten. Vi gör även en färdiganmälan av våra slutförda projekt till kund via signerade slutbesiktningsprotokoll.